# شعر

مهر

نفس هایم تاول می زند... ...در ب در دنبال دری برای ورود ب دروازه های بازگشت... ...ب اولین مهرم مهربانی هایت چند؟! دوباره پر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

ب کوری چشمت

سراب تشنه بگو ب اسمان می سازم ب کوری چشم تمام بیابان را سبز اگرچه دروغ برای تشنه لبان می سازم                                                   صدای نم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

قند

(( زوزه ی باد در طوفان آهنگ باز باران می خاند ))1 و دوباره تصمیمی از کبرا و دوباره گرگها چوپانها ترمز قطارمان می برد بازهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید