# شعر

قند

(( زوزه ی باد در طوفان آهنگ باز باران می خاند ))1 و دوباره تصمیمی از کبرا و دوباره گرگها چوپانها ترمز قطارمان می برد بازهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید