# خنده

مهر

نفس هایم تاول می زند... ...در ب در دنبال دری برای ورود ب دروازه های بازگشت... ...ب اولین مهرم مهربانی هایت چند؟! دوباره پر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

قند

(( زوزه ی باد در طوفان آهنگ باز باران می خاند ))1 و دوباره تصمیمی از کبرا و دوباره گرگها چوپانها ترمز قطارمان می برد بازهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

انشا

------------------------------------------------------------------------ درباره وبگاه: تا ی ماه دیگه ب روز نمیشه و تغییرات هم میره واسه همون موقع ها ولی در باره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید