ریاضی

سینوس و کسینوس همه، ضابطه ماست

این ضابطه قدری است که در رابطه ماست

از تان و کتان و جذر و احوال و عیالش

جام است و شرابی است که در میکده ماست

پ.ن: سیزدهم مبارک

http://badbadak-ha.persianblog.ir/post/22

ویرایش شده:

سینوس و کسینوس همه، ضابطه ماست

این ضابطه قدری است که در رابطه ماست

از تان و کتان و جذر و انتگرال و مشتق

جام است و شرابی است که در قاعده ماست

/ 0 نظر / 9 بازدید