چنگ

حالا که ب سنگ خورده ای رنگ زنی؟

با ٩٣۶ تک زنگ زنی؟

حالا که لب دره چراندند تو را

با دامن سیدی چه خوش چنگ زنی!

-----------------------------------------------------------

پ.ن: لطفا گوسپند نباشید.

جل الخالق گوسپند هم دیگه چنگ میزنه گمانم اگه بهش میدان داده بشه میتونه گیتار بزنه حتا. این مسخره ترین اعتراف و حقیر کننده ترین کاری بود که میتونستی بکنی.

/ 0 نظر / 8 بازدید