تو فقط مال منی دوست دارم ک بجای آدم
 تار و پود می بودم
 تار و پود پیله ی ابریشم
 نه ب این خاطر ک پروانه بزایَم؛ نه!
 تا تو جنسم را سفارش بدهی
 و ببافد از تن یک خیاط؛ جامه ات را
 تو مرا بر تن خود می کردی
 و من آنگونه بغل می کردم؛ تن عریان تو را
 ک تن هردویمان خاب رَوَد
 من تو را از همه ی چشم جهان می گیرم
 از همه فرصت دیدار تو را می گیرم
 تو فقط مال منی!

/ 0 نظر / 39 بازدید