سرو تهی

دیدی همه رفته اند و ما مانده ایم؟

در خلوت خود چه بی خدا مانده ایم؟

وا مانده به توده راهی از سرو ِ تهی

دیدی ز خدایی به گدا مانده ایم؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید